2013-10-16

Externa nyheter

Energimyndigheten söker lösning på konflikten mellan väderradaranläggningar och vindkraftverk

Energimyndigheten har beslutat att stödja SMHI:s projekt VINDRAD+ Kompletteringsradar. Syftet med projektet är att ta fram en metod för att minska konflikten mellan väderradaranläggningar och etablering av vindkraftverk. Detta kan i så fall frilägga avsevärda arealer för vindkraftetableringar i attraktiva lägen i hela landet.

Läs hela