2013-02-15

Externa nyheter

Energimyndigheten tänker utreda vägen till ett hållbart energisystem

Energimyndigheten planerar att dra igång en omfattande utredning om hur det svenska energisystemet kan ställas om. Utredningen sker inte på uppdrag av regeringen utan görs helt på eget initiativ.
– Det ligger i myndigheters ansvar att själva initiera utredningar som är viktiga för verksamheten, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör, i en kommentar till Supermiljöbloggen.

Läs hela