2018-05-30

Externa nyheter

Energimyndigheten: Vi är i ett paradigmskifte

Regeringens mål är att Sverige ska ha 100 procent förnybar energiproduktion till år 2040 och att kärnkraften ska fasas ut. Nu testas därför många olika energilösningar landet över.

Läs mer här.