2013-01-03

Externa nyheter

Energimyndigheten vill ha vindkraft i Mästocka

Energimyndig­heten har hamnat på kollisionskurs med Försvarsmakten genom att peka ut Mäs­tocka som tänkbart om­råde för framtida utbyggnad av vindkraft. Hallandsås är ett annat. – Konstigt, tycket kommunens planeringssekreterare, Karl-Axel Jansson.

Läs hela