2021-03-27

Externa nyheter

Energimyndighetens analys – framtiden positiv för fossilfria kraftslag

Energimyndighetens senaste scenarioanalyser över energisystemets utveckling ligger i linje med andra bedömningar vad gäller ett ökat behov av fossilfri elproduktion. I myndighetens samtliga scenarier byggs den förnybara energin ut och utfasningen av fossila bränslen fortsätter. Energimyndigheten tar också höjd för både ny och befintlig kärnkraft även efter 2040.

Läs artikeln från Energinyheter (ursprungsartikel från Energiföretagen)