2016-11-29

Externa nyheter

Energimyndighetens förslag är kontraproduktivt

Energimyndighetens rapport, ”Kontrollstation 2017 – del­redovisning II”, handlar om hur certifikatsystemet kan justeras för att fungera bättre. Där föreslås att den så kal­lade kvotkurvan ändas så vindkraftens utbyggnadstakt sänks, för att el- och certifikat­priser inte ska fortsätta sjunka. Att föreslå åtgärder för att sänka utbyggnadstakten är direkt kontraproduktivt med tanke på klimatavtalet i Paris hösten 2015, och för möjligheten att bromsa klimat­förändringarna. Om elcertifikat ska fortsätta användas som stödsystem måste det bli trovärdigt. Inga sådana förslag har kommit från Energimyndigheten.

Energimyndigheten vill anpassa utbyggnadstakten till stödsystemet, i stället för att anpassa stödsystemet så att det främjar en fortsatt snabb utbyggnad av vindkraft och annan förnybar energi. Det är en obegriplig tankevurpa.

Läs mer här