2010-08-25

Externa nyheter

Energimyndighetens kortsiktsprognos: Sverige kan få stor elexport år 2012

Om år 2012 blir ett normalår för vattenkraft och kärnkraft kan Sverige komma att exportera runt 11,5 TWh el, enligt Energimyndighetens nya kortsiktsprognos. Prognosen visar också att vindkraften fördubblar sin elproduktion och att kärnkraften likaså förväntas öka sin produktion.

Läs hela

Kommentar