2021-05-18

Externa nyheter

Energiorgan: Stoppa alla investeringar i ny fossilenergi

Sol och vind, men också biobränsle och kärnkraft och ett omedelbart stopp för alla nyinvesteringar i fossil bränsleutvinning. Det är några av punkterna i det internationella energiorganet IEA:s ”färdplan” för att göra världen klimatneutral till 2050.

Läs artikeln från SVT.