2012-02-20

Externa nyheter

Energiöverenskommelse med otydliga mål

På två och ett halvt år har ett antal punkter bockats av, en del förhoppningar har strandat helt och på flera områden råder fortfarande oklarheter om vad överenskommelsen egentligen innebär.

Läs hela