2018-04-10

Externa nyheter

Energipolitiken styrs av manliga normer

Vi kan lära oss mycket av energiomställningen under 1970- och 80-talen. Det menar forskaren Martin Hultman på Chalmers som undersökt hur genusaspekter kan påverka energipolitiken.

Läs mer här