2013-09-25

Externa nyheter

Energipolitiska vägval och prioriteringsområden

Talet som Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, höll på Energy Summit.

För en månad sedan riktades hela världens blickar mot Sverige. För första gången någonsin kom en sittande amerikansk president till Sverige. Och att Barack Obama valde att göra det var ingen slump. För redan när han och Vita Huset skickade ut det första pressmeddelandet och berättade att han skulle komma hit så sa de väldigt tydligt att en av de saker de ville titta på var vår gröna energiomställning och framstående svensk miljöteknik.

Läs hela