2013-11-15

Externa nyheter

Energirapport varnar för energibrist i Europa

Anders Barsch, Capgemini intervjuas av Daniel Löfstedt, Second Opinion.

Att den europeiska energimarknaden just nu upplever förändringar är känt – liksom att det finns en del problem att lösa. Capgemini går till och med så långt och talar om risk för elbrist.

Läs hela