2019-11-27

Externa nyheter

”Energisamarbete krävs i Norden för att nå klimatmålen”

Det nordiska samarbetet kring planeringen och driften av elsystemet har stannat av. Men ett närmare samarbete är en förutsättning för att vi ska nå våra klimatmål i tid, skriver Simon-Erik Ollus och Anton Steen på Fortum.

Det nordiska elmarknaden har sedan den bildades 1996 varit en succé med låga elpriser, hög leveranssäkerhet och mycket låga växthusgasutsläpp som resultat. Men trots en gemensam marknad planeras, byggs och drivs den underliggande elnätsinfrastrukturen fortfarande utifrån nationella prioriteringar. Nu ställs elsystemet inför nya utmaningar. Utöver den befintliga kärn- och vattenkraften byggs vindkraften ut i rekordfart, den väntas inom två år utgöra 25 procent av elanvändningen.

Läs debattartikeln i NyTeknik

Prenumerera på våra inlägg

Ange din e-post nedan för att få ett meddelande när vi publicerar något nytt. Du kan avprenumerera när som helst.