2017-11-24

Externa nyheter

Energiskatten ska gå tillbaka till bygden

För Centerpartiets del är det viktigt med kommunal beslutanderätt, också kring vindkraft. Vi tycker också det är självklart att beslut kring vindkraft motiveras och fattas inom rimlig tid, vilket inte alltid sker idag. Kommunens beslut måste också komma tidigt i processen och inte ändras, så att företagen får bra förutsättningar för planering och projektering. Rättssäkerhet är viktigt, oavsett utfall, för alla de som är involverade i ärendena. Vi vill även att skatten som både vind- och vattenkraft idag betalar till staten ska gå tillbaka till bygden där de finns istället.

Läs mer här