2020-05-05

Externa nyheter

Energitekniken där Sverige kan visa vägen

Tekniken har kommit långt när det gäller klimatsmart energi. Tillräckligt långt för att vi skulle kunna klara klimatmålen vi satt upp, menar Chalmersprofessorn Filip Johnsson. Men där tekniken går framåt, tycker han att klimatpolitiken hittills varit desto svagare.

EU kommissionen har lagt fram ett förslag på klimatneutralitet till år 2050, och Sverige har i sin tur lovat noll nettoutsläpp till 2045. För att klara av dessa mål krävs ny, fossilfri teknik. Teknik som finns redan i dag, menar Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem på Chalmers.

Läs artikeln i GP.