2011-03-30

Externa nyheter

Energiuppgörelsen är en trygg grund att stå på

Den dramatiska utvecklingen i Japan är en påminnelse om kärnkraftens särskilda risker. För oss i Sverige understryker den behovet av en ständigt levande diskussion om vår energiförsörjning och om kärnkraftens säkerhetsfrågor. När det mest akuta läget är över finns det därför anledning för Sverige att analysera vad som hänt i Japan. Det är givet att erfarenheterna därifrån ska tas tillvara i det svenska säkerhetsarbetet. Skulle det värsta hända kan det få svåröverskådliga följder för en lång tid framöver.

Läs hela