2017-11-16

Externa nyheter

”Enorm potential för förnybar energi”

Det finns gott om plats i elsystemet för mer sol- och vindkraft, skriver Charlotte Unger Larson, Svensk Vindenergi, och Mattias Goldmann, Fores.
Den snabba kostnadsreduktionen för förnybar el gör övergången till ett förnybart elsystem både oundviklig och önskvärd. Med digitaliseringens hjälp kan omställningen åstadkommas utan avkall på försörjningstrygghet. Det som ännu saknas är moderna regler och incitament som möjliggör en kostnadseffektiv omställning.

Läs mer här