2021-09-15

Externa nyheter

Enorma möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el

Regering och riksdag måste nu visa politiskt mod och vilja genom att skapa de nödvändiga förutsättningarna, skriver forskare och branschföreträdare på DN Debatt.

Sverige har bland världens bästa möjligheter att snabbt bygga ut förnybar el till rimlig kostnad. Här finns förutsättningarna för en snabb utbyggnad av elproduktionen och en snabbare elektrifiering av samhället.

Ta del av debattartikeln