2015-01-20

Externa nyheter

Eolus får stororder

Eolus har tecknat avtal med energibolaget ewz om försäljning av 29 vindkraftverk i sydvästra Sverige för 900 miljoner kronor.

Läs hela