2015-04-10

Externa nyheter

Eolus förvärvar ytterligare projekt i Finland

Eolus expanderar verksamheten i Finland genom att förvärva en andel motsvarande 30 MW i vindkraftsprojektet Pörtom i Närpes i Österbotten. Affären sker genom att Eolus finska dotterbolag köper samtliga aktier i bolaget Triventus Pörtom Vind Oy för 500 TEUR från Triventus.

Läs hela