2014-11-13

Externa nyheter

Eolus har beviljats tillstånd för det stora vindkraftsprojektet Øyfjellet i Norge

Eolus har fått tillstånd för sitt hittills största landbaserad vindkraftsprojekt. Projekt Øyfjellet i Norge omfattande 330 MW har beviljats tillstånd av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Läs hela