2016-01-28

Externa nyheter

Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av åtta vindkraftverk av modell
V126 3,3 MW för uppförande under hösten 2016.  De åtta vindkraftverken som har en sammanlagd effekt om 26,4 MW ska uppföras i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Avtalet med Vestas omfattar också ett femårigt fullserviceavtal.

Läs hela