2017-12-29

Externa nyheter

Eolus lägger order på 74 vindkraftverk med effekt på 279 MW hos Vestas

Eolus har tecknat avtal med Vestas om leverans av 74 vindkraftverk av modell V136 omfattande 279 MW till fyra vindparker i Sverige. Vindkraftverken ska uppföras i vindparkerna Kråktorpet, Nylandsbergen, Sötterfällan och Anneberg.

Läs mer här