2011-06-20

Externa nyheter

Eolus positivt till tv-utredning

Eolus vind AB vill göra en utredning tillsammans med Teracom för att se till att företagets planerade vindkraftverk inte stör tv-sändningarna.

Eolus vind AB planerar för fyra nya vindkraftverk vid Alestad. Planerna har mött stark kritik från närboende. Dessutom har länsstyrelsen föreslagit att verken inte ska få byggas förrän det vidtagits åtgärder så att tv-sändningarna inte störs.

Läs hela