2013-05-23

Externa nyheter

Eolus säljer 14 vindkraftverk till Munich Re

Eolus Vind AB och MEAG har idag träffat avtal om överlåtelse av 14 vindkraftverk (30 MW) och en årlig förväntad produktion på cirka 80 GWh till Munich Re. Affären avser vindkraftsparkerna Hakarp, Kaptensberget och Åsen som uppförts av Eolus och har tagits i drift under 2012 och 2013.

Läs hela