2017-12-23

Externa nyheter

Eolus säljer 232 MW vindkraft till Aquila Capital

Eolus har tecknat avtal med Aquila Capital avseende försäljning av vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 264 MEUR.

Läs mer här