2017-06-02

Externa nyheter

Eolus säljer Jenåsen till Munich Re

Eolus har tecknat avtal med Munich Re avseende försäljning av vindpark Jenåsen omfattande 23 vindkraftverk med en total effekt om 79 MW. Elen som kommer att produceras i vindparken kommer att säljas till Google genom ett tidigare ingått elhandelsavtal.

Köpeskillingen uppgår totalt till 106 MEUR. Tillträde och erläggande av köpeskilling beräknas ske efter parkens färdigställande sommaren 2018.

Läs mer här