2018-10-18

Externa nyheter

Eolus säljer vindkraftspark för över 1,3 miljarder kronor

Vindkraftsprojektören Eolus säljer vindparken Bäckhammar till KGAL för 131 miljoner euro, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor. Samtidigt har Eolus lagt en order på 31 vindkraftverk hos Vestas.

Eolus aktie stiger efter nyheten. Affären omfattar försäljning av samtliga aktier i projektbolaget som äger rättigheterna till vindparken som är belägen i kommunerna Kristinehamn och Degerfors. Eolus ska enligt avtalet uppföra vindparken och KGAL kommer att bidra med finansiering under byggnationen.

Vindparken kommer att bestå av 31 vindkraftverk från Vestas med en total installerad effekt om 130,2 MW. Vindpark Bäckhammar beräknas överlämnas nyckelfärdig i augusti 2020.

Läs mer här.