2011-07-05

Externa nyheter

Eolus tecknar ramavtal med Vestas om leverans av vindkraftverk omfattande 180 MW

Eolus Vind AB har tecknat ett ramavtal med Vestas Northern Europe AB avseende leverans av vindkraftverk med en total effekt på 180 MW. Vestas skall leverera vindkraftverken successivt under en treårsperiod.

Läs hela