2011-08-12

Externa nyheter

Eolus Vind AB förvärvar Svenska Vindbolaget AB

Eolus Vind förvärvar Svenska Vindbolaget och stärker sin position som Sveriges ledande vindkraftprojektör. Svenska Vindbolaget är värderat till cirka 107 MSEK och tillför ytterligare 500 platser för vindkraftverk, varav drygt 50 med färdiga tillstånd, till Eolus projektportfölj.

Läs hela