2012-02-02

Externa nyheter

Eolus Vind JO-anmäler Försvarsmakten

Eolus Vind har idag lämnat in en anmälan till Riksdagens Ombudsmän – JO riktad mot Försvarsmakten. Detta för bristande, slarvig, inkonsekvent och motsägelsefull hantering av flera ärenden rörande vindkraftsetableringar. Den bristfälliga hanteringen har orsakat Eolus Vind och andra företag inom vindkraftsbranschen stora problem och kostnader i mångmiljonklassen.

Läs hela