2014-10-14

Externa nyheter

Erigovis – Ett lyft för vindkraften

Erigovis i Örnsköldsvik har ett nytt system för att bygga vindkraftverk. Bakom idén står Patrik von Ahn, Magnus Ödling och Roger Angerstig från Örnsköldsvik. Konceptet bygger på två moment varav det första går ut på att material kommer till byggplatsen där de svetsas och monteras upp till ett torn med Erigovis metod. Det andra momentet är att tornet kan användas som lyftkran för att hissa upp exempelvis generator, noskon och vingblad. Nu vill Erigovis satsa på marknaden genom att bland annat bygga ett fullskaligt prototyptorn för att uppvisa styrkan i systemet. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

Läs hela