2013-02-22

Externa nyheter

Erik Brandsma: Ett Sverige utan kärnkraft?

Energimyndigheten ska på eget initiativ starta en utredning om hur Sveriges energisystem kan komma att se ut i framtiden. Framförallt handlar det om att ta fram kunskap om vilka energikällor som på ett kostnadseffektivt sätt kan fylla luckan, om ingen vill investera i ny kärnkraft i Sverige.

Läs hela