2012-11-27

Externa nyheter

Etour forskar om fjälltrender

Turismforskningsinstitutet Etour har fått sammanlagt 8,2 miljoner kronor från Naturvårdsverket till två olika projekt. Det ena ska titta på friluftstrender i fjällvärlden och det andra ska undersöka konflikter mellan olika aktörer i fjällen.

Läs hela