2011-12-07

Externa nyheter

Riksdagens budgetdebatt: Ett energisystem för framtiden

Riksdagens budgetdebatt om energi, Anna-Karin Hatt, It- och energiminister:

För fem veckor sedan presenterade internationella energiorganet sin årliga rapport ”World Energy Outlook”. Och den är tyvärr en väldigt dyster läsning. Den visar att fönstret för att möta klimatförändringarna snabbt håller på att stängas. Att utsläppen av koldioxid fortsätter att öka samtidigt som en stor del av industrin, transporterna och världens samhällen fortsätter med ”business as usual”. Den visar att tvågradersmålet blir allt svårare att nå och att vi riskerar en temperaturhöjning på 3,5 grader. Det är väldigt allvarligt och alarmerande.

Läs hela