2016-10-28

Externa nyheter

Ett fåtal motståndare förhindrar miljöprojekt

Svensk lagstiftning fungerar så, att det är den som ansöker om tillstånd, som ska kunna bevisa att den verksamhet man ansöker om inte är till skada för människor, djur eller natur. Motståndare till den verksamhet man ansöker om, i detta fall vindkraftsparken på Nordbillingen, behöver aldrig belägga sina ståndpunkter eller misstankar om eventuell fara med fakta. Det räcker att i ett brev meddela att man är orolig för något. Inlagor med antydningar om oro för olika förhållanden är ett vasst verktyg som ger gott utslag för dem som metodiskt använder det i sitt motstånd.

Läs mer här