2011-11-10

Externa nyheter

Ett fåtal vindkraftverk skadar fåglar och fladdermöss

En ny omfattande forskningsrapport visar hur vindkraften påverkar fåglar och fladdermöss. Med kunskap och planering kan vindkraftens påverkan på dem minskas betydligt. Det allra viktigaste är att placera vindkraftverken på rätt ställen.

Läs hela