2016-11-24

Externa nyheter

Ett robust elsystem kräver ”framtung” kvotkurva

Energimyndigheten har föreslagit en ”Kvotkurva för ambitionshöjning om 18 TWh till år 2030”. Kvotkurvan sammanfattas i rapporten som en baktung kvotkurva med större tyngdpunkt mot slutet av 2020-talet.

Den 10 juni 2016 presenterades en ”Ramöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna” [1]. Av den framgår att ”Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.”

Kravet om ett ”robust elsystem” är centralt. Det är dock förvånande att Energimyndigheten utifrån detta föreslår en ”baktung kvotkurva” alltså att utvecklingen av förnybar elproduktion första skall minska för att sedan komma igång så sent överenskommelsen tillåter.

Läs mer här