2016-03-01

Externa nyheter

Ett ytterligare rekordår för kinesisk vindkraft

Enligt Kinas nationella energimyndighet installerades under 2015 nya vindkraftverk med en sammanlagd kapacitet på 33 gigawatt. Därmed omfattade den totala aktuella kapaciteten 145 gigawatt i slutet av 2015.

Läs hela