2021-01-25

Externa nyheter

EU bekräftar planer att höja målen för förnybar energi 2030

För att minska växthusutsläppen med 55% till år 2030, kommer EU kommissionen i juni 2021 presentera lagstiftningsförslag. En kritisk aspekt i dessa är en bekräftelse på att kommissionen kommer höja målen på förnybar energi, från dagens 32% till 38-40%.

Läs hela nyheten på PV Magazine