2011-04-20

Externa nyheter

EU-domstolen: Stopp för vindkraft i skyddad natur

Italien får klartecken för att stärka skyddet av värdefull natur mot vindkraft. Det är innehållet i en bedömning från EU-domstolen.

Läs hela