2015-03-12

Externa nyheter

EU – Energiunionens utmaningar

Energiunionen syftar till att skapa en gemensam marknad för energi inom EU med större egen energiförsörjning och lägre energipriser. Hur ska det gå till?
Samtidigt ska unionen underlätta övergången till förnyelsebar energi och minskade koldioxidutsläpp. Hur ser utmaningarna ut? Samtal med Peter Eriksson (MP) och Christofer Fjellner (M).

Se hela