2020-03-06

Externa nyheter

EU föreslår lag för att nå klimatneutralitet till 2050

EU-kommissionen antog på onsdagen sitt förslag till klimatlag som gör målet att EU ska bli klimatneutralt 2050 juridiskt bindande.

”Klimatlagen blir vår kompass för de kommande 30 åren. Den ger oss verktyg att mäta framsteg och vidta korrigerande åtgärder, om det behövs”, sade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens.

Klimatomställningen utgör en stor möjlighet för europeiska företag att skaffa sig konkurrensfördelar genom att gå i spetsen globalt.

Sverige hoppas att klimatlagen ska innebära att EU senare under året också ska skärpa sina klimatmål för 2030. Det nuvarande 2030-målet innebär en sänkning av utsläppen på minst 40 procent jämfört med 1990.

Läs artikeln från SvD