2021-05-06

Externa nyheter

EU föreslår större andel förnybar energi i läckt utkast

Ett läckt dokument visar att EU-kommissionen vill öka andelen förnybara energikällor i EU:s energimix till år 2030. Den nya nivån ska vara runt 38 till 40 procent jämfört med dagens på 32, det rapporterar tidningen Euractiv.

Läs artikeln från Miljö&Utveckling.