2018-09-28

Externa nyheter

EU godkänner Belgiens stöd till vindkraftsparker

EU-kommissionen har gett sitt godkännande för planerna att uppföra tre vindkraftsparker offshore Belgien. Kommissionen gör bedömningen att det belgiska statsstödet på 3,5 miljarder euro är förenligt med EU:s reglemente för statsstöd.

Läs artikeln här.