2018-04-11

Externa nyheter

EU granskar hinder för elhandel

Tysklands största systemansvariga kraftnätsägare Tennet misstänks för att medvetet ha hindrat nordisk kraftexport. Energibranschen menar den har förlorat hundratals miljoner kronor. Kraftnät utan kapacitet är ett växande problem för både EU och Norden.

Fram till och med 30 april tar EU-kommissionen emot kommentarer och konsultation i sin nyligen upprättade undersökning. Syftet är att granska den tyska transmissionsoperatören (TSO:n) Tennets ansvar för bristande överföringskapacitet mellan Danmark och Tyskland. Flaskhalsar i Tennets transmissionsnät har länge varit ett problem för nordiska kraftleveranser söderut. EU misstänker brott mot konkurrensreglerna. Tennet erkänner problemen och föreslår utökad kapacitet. Det räcker inte, tycker de nordiska branschorganisationerna.

Läs mer här