2018-02-26

Externa nyheter

EU hjälper Västerbotten till mindre klimatpåverkan

Debatt. Problemet med EU:s handelssystem har varit att det funnits ett överskott av utsläppsrätter. Detta överskott har pressat ned priset till en så låg nivå att utsläppshandeln inte skapat incitament för att satsa på ny teknik som minskar utsläppen. Men nu ska EU förändra utsläppshandeln i grunden.

Läs mer här