2017-03-29

Externa nyheter

EU-ja till Vattenfallprojekt i Danmark

EU-kommissionen har godkänt Danmarks statsstöd till den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak i Östersjön. I höstas vann Vattenfall budgivningen om att bygga parken, som ska bli Danmarks största.

Stödet är utformat som en premie som läggs ovanpå marknadspriset på elhandelsplatsen Nordpool. I sitt beslut skriver kommissionen att det inte bryter mot EU:s regler, och att projektet kommer att hjälpa Danmark att få ner utsläppen av koldioxid, i linje med EU:s klimatmål.

Läs mer här.