2019-01-18

Externa nyheter

EU kan avsätta 150 miljarder till klimatåtgärder

I dag röstar EU-parlamentet om investeringsprogrammet för perioden 2021-2027. Totalt kan 150 miljarder kronor komma att gå till investeringar som på olika sätt bidrar till att motverka klimatförändringar.

”Vi får se hur det går när parlamentet röstar, men i utskottet vann vi en stor seger där vi fick igenom ett krav på att 40 procent av investeringsbudgeten ska gå till klimatinvesteringar. Det kan bli EU:s största satsning på klimatinvesteringar någonsin”, säger EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) till Aktuell Hållbarhet.

Investeringsprogrammet för perioden 2021–2027 omfattar totalt 38 miljarder euro. Om förslaget går igenom ska den nya fonden investera 40 procent av kapitalet i bland annat hållbar infrastruktur, forskning och innovation samt i klimatsatsningar i små- och medelstora företag.

Jakop Dalunde säger att EU:s investeringsfond kan bli viktig för många svenska kommuner och företag som vill satsa på nya klimatsmarta lösningar.

”Om förslaget går igenom kan svenska aktörer med större sannolikhet få EU-finansiering till klimatprojekt. Investeringsfonden kräver också delfinansiering och målet är att EU:s kapital på 38 miljarder euro totalt ska mobilisera 350 miljarder euro i ytterligare investeringar. Det finns alltså en potential att investeringarna i klimatprojekt kan bli långt större än de medel som EU går in med.”

Läs artikeln i Di.