2020-09-18

Externa nyheter

EU-kommissionen föreslår 55 % minskade utsläpp fram till 2030

EU-kommissionen överlämnat sin plan för att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 55 % fram till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Denna ambitionsnivå för nästa årtionde kommer att på ett balanserat sätt leda EU mot klimatneutralitet senast 2050. Det nya målet bygger på en omfattande konsekvensbedömning av effekterna på samhälle, ekonomi och miljö. Bedömningen visar att detta tillvägagångssätt är realistiskt och genomförbart. Den höjda ambitionen understryker också EU:s fortsatta roll som global ledare inför FN:s nästa klimatkonferens (COP26).

Läs artikeln från Energinyheter.